12345

Promoting a culture of safety

Ang DVIS (Disaster Visibilty Information System) ay isang WEBSITE na nagbibigay ng dagdag na impormasyon ukol sa mga nangyayari sa mga Barangay, posibleng panganib, at babala ng kalamidad. #ILoveTaguig #SafeCity

Community Disaster Visibility Map

Daily Weather Report Video

Barangay Risk Assessments

Citizen Mobile App
Coming Soon

©2020 Disaster Visibility Information System powered by Komunidad

DVIS Login

Forgot your details?